Är du sugen på att veta mer om föreningen och vad vi gör – eller vill du hänga med på någon av våra aktiviteter? Tveka inte, ta kontakt med någon i styrelsen!

Ordförande
Anette Hellström
anette-hellstrom@telia.com
0707-702301

Vice Ordförande
Albin Ström
Stromalbin@gmail.com
0761710209

Kassör
Tomas Tetzell
tomas.tetzell@gmail.com
0708-292571

Sekreterare
Magnus Kendel
magnus@kendel.se
076-8273540

Vice Sekreterare
Linda Jervik Steen
linda.jervik.steen@gmail.com
076-1165655

Kampanjledare
Susanne Sjöblom
Susanne.sjoblom@moderaterna.se
070-2057927

Vice Kampanjledare
Henrik Lundberg
henrik.moderat@icloud.com
076-2138960

Ubildningsansvarig
Sverker Sundmark
sverker.sundmark@gmail.com
070-7581130

Medlemsansvariga
Jan Malmenholt
jan.malmenholt@gmail.com
070-9992131

Mina Kheirkhah
mina.kh.sw@gmail.com
070-7217557

Digitalt ansvarig
Albin Ström
Stromalbin@gmail.com
0761710209

Redaktionsteam
Olle Petterson
olle.carl.pettersson@gmail.com
076-6283868

Linda Jervik Steen
linda.jervik.steen@gmail.com
076-1165655

Representant i kvinnorådet
Linda Jervik Steen
linda.jervik.steen@gmail.com
076-1165655

Representant i Moderata seniorer
Jan Malmenholt
jan.malmenholt@gmail.com
070-9992131

Representant i Företagarrådet
Tomas Tetzell
tomas.tetzell@gmail.com
0708-292571

Sverker Sundmark
sverker.sundmark@gmail.com
070-7581139

Representant i Moderata Ungdomsförbundet
Daniel Stridh
danjtkt@gmail.com
070-0992796

Revisor
Lars Richter
larsgrichter@icloud.com
0703-77 76 96

Valberedning (sammankallande)
Elisabeth Stålhem
estalhem@gmail.com