Här är en förteckning på våra medlemmar med politiska förtroendeuppdrag i Sveriges riksdag,  Stockholms kommun och  landsting inklusive nämnder.

Sveriges riksdag
Margareta Cederfelt, ledamot

Regionfullmäktige
Susanne Sjöblom, Ersättare

Regionstyrelsens forskningsberedning
Susanne Sjöblom, ledamot

Kommunfullmäktige
Lars Svärd, ledamot
Anette Hellström, ledamot

Fastighetsnämnden
Lars Svärd, Ledamot

Kulturnämnden 
Lisa degerman, ledamot

Kyrkogårdsnämnden
Tita Bergqvist, ersättare

Mälardalsrådet
Susanne Sjöblom, ersättare

Skärgårdsstiftelsen
Lars Svärd, ledamot

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Anette Hellström, ledamot

Stockholmshem AB
Lars Svärd, ledamot

Storsthlm (tidigare KSL)
Lars Svärd, ersättare

Trafiknämnden staden
Tomas Tetzell, ersättare

Trafiknämnden Regionen
Susanne Sjöblom, ersättare

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Susanne Sjöblom, ersättare

Äldrenämnden
Anette Hellström, ledamot

Hägersten-Liljeholmens Sociala delegation
Tomas Tetzell, Ordförande
Tita Bergqvist, Ersättare

Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsnämnd
Anette Hellström, gruppledare
Lars Svärd, ledamot
Tomas Tetzell, ledamot
Tita Bergquist, ersättare
Susanne Sjöblom, ledamot
Mikael Nilsson, ersättare

Älvsjö Stadsdelsnämnd
Henrik Lundberg, ersättare