Här är en förteckning på våra medlemmar med politiska förtroendeuppdrag i Sveriges riksdag,  Stockholms kommun och  landsting inklusive nämnder.

Sveriges riksdag
Margareta Cederfelt, ledamot

Regionfullmäktige
Susanne Sjöblom, Ersättare

Regionstyrelsens forskningsberedning
Susanne Sjöblom, ledamot

Kommunfullmäktige
Anette Hellström, ledamot

Kulturnämnden 
Lisa degerman, ledamot

Kyrkogårdsnämnden
Tita Bergqvist, ersättare

Mälardalsrådet
Susanne Sjöblom, ersättare

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Anette Hellström, ledamot

Trafiknämnden staden
Tomas Tetzell, ersättare

Trafiknämnden Regionen
Susanne Sjöblom, ersättare

Äldrenämnden
Anette Hellström, ledamot

Hägersten-Liljeholmens Sociala delegation
Anette Hellström, ersättare

Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsnämnd
Anette Hellström, ledamot
Susanne Sjöblom, ledamot
Tita Bergquist, ersättare
Sara Lundberg, ersättare
Henrik Odén, ersättare