I HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN VILL VI SATSA PÅ:

• Ny sim- och idrottshall i Västertorp vid Personnebadet som ersättning för den uttjänta nuvarande sim- och idrottshallen. Den nuvarande platsen är ett utmärkt läge för bostäder och service nära kollektivtrafik.

• Bibliotek i Liljeholmen.

• Överbryggning av Södertäljevägen för att bättre knyta ihop Liljeholmen med Årstadal.

• Värna Eolshälls 4H-gård i Axelsberg. Verksamheten är värdefull för våra barn och ungdomar.

• Säkerställa att återvinningsstationen i Sätra finns kvar till dess att en ny anläggning byggts i området.

• Rusta upp Krausparken, den s.k. spårvagnsparken längs Hägerstensvägen, med bl.a. aktivitetsytor, nya växter och sittplatser. Skapa plats för Hertha Hillfons statyer.

• Se över de nyligen införda p-avgifterna i Söderort. Inga avgifter på lördagar och efter kl. 17 på vardagar. P-skivor istället för p-avgifter vid lokala affärscentrum.

• Uppsnyggning av Liljeholmstorget, bättre trafikflöde, insatser mot ordningsstörningar och verka för mer torghandel.

• Utveckla fritidsområdet kring sjön Trekanten. Öka tillgängligheten kring gångstråket runt hela sjön. Anlägga ny badplats och rusta upp med belysning runt sjön för trygg miljö.

• Att bevara villaområdens ursprungliga utseende. Villatomter i Söderort köps upp och exploateras mer än vad som är rimligt utifrån stadsbilden och kapaciteten inom befintlig infrastruktur.