Är du sugen på att veta mer om föreningen och vad vi gör – eller vill du hänga med på någon av våra aktiviteter? Tveka inte, ta kontakt med någon i styrelsen!

Ordförande
Anette Hellström
anette-hellstrom@telia.com
0707-702301

1:e Vice Ordförande
Susanne Sjöblom
Susanne.sjoblom@moderaterna.se
0702057927

2:e Vice Ordförande
Albin Ström
albin.strom@moderaterna.se
0761710209

Kassör
Sara Lundberg
saralundberg0@gmail.com
0707-545842

Sekreterare
Magnus Kendel
magnus@kendel.se
076-8273540

Vice Sekreterare
Beata Runo
beata.lingman@gmail.com
0704062011

Kampanjledare
Susanne Sjöblom
Susanne.sjoblom@moderaterna.se
070-2057927

Vice Kampanjledare
Andreas Manea
andreas.manea@gmail.com
0704965927

Medlemsansvarig
Alexandra Strömbäck
alexandra.stromback@moderaterna.se
0738092197

Digitalt ansvarig
Albin Ström
albin.strom@moderaterna.se
0761710209

Redaktör
Ludvig Fihlm
fihlmludvig@gmail.com

Representant i kvinnorådet
Sara Lundberg
saralundberg0@gmail.com
0707-545842

Styrelseledamot i M-kvinnorna Stockholm
Susanne Sjöblom
Susanne.sjoblom@moderaterna.se
070-2057927

Representant i Moderata seniorer
Vakant

Representant i Företagarrådet
Sara Lundberg
saralundberg0@gmail.com
0707-545842

Representant i Moderata Ungdomsförbundet
Alexander Tjörnå
alex.tjorna@gmail.com
0703888452

Revisor
Tomas Tetzell
0708292571
tomas.tetzell@gmail.com

Valberedning (sammankallande)
Elisabeth Stålhem
estalhem@gmail.com